Geschiedenis

Benediction werd op 6 januari 1997 opgericht. Er maakten slechts dertig jongeren deel uit van het koor, maar binnen een jaar was het ledenaantal al verdubbeld.

Op dit moment bestaat het koor uit zo’n 65 leden. De zangers en zangeressen komen uit verschillende geloofsgemeenschappen. Dankzij de vestiging in een studentenstad als Enschede sluiten ook buitenlandse studenten zich geregeld bij het koor aan.

In oktober 2000 werden er tijdens een repetitieavond in het Trefpunt radio-opnames gemaakt. En in mei 2001 namen we deel aan de landelijke ontmoetingsdag in Zwolle. Hierbij werden tv-opnames gemaakt die voor een deel met Pinksteren werden uitgezonden. Evenals met de radio-opnames heerste er enthousiasme alom en kreeg dit gebeuren een staartje, in de vorm van een extra tv-uitzending en met een interview met de dirigent André Bijleveld.

Naast deze twee muziekdocumenten heeft Benediction in 2008, een eigen CD uitgebracht. Op de CD SING staan 12 geweldige nummers op.